O nás

smartcars club je občianske združenie s medzinárodnou pôsobnosťou, ktoré zoskupuje množstvo majiteľov a fanúšikov inteligentných vozidiel, najmä značky smart. Patríme do rodiny smartclubov, ktoré existujú po celom svete, a aktívne participujeme na šírení myšlienok inteligentnej dopravy, znižovania emisií, ochrany životného prostredia a krajiny, a zachovávania spoločenských hodnôt. Sme radi, že sa nám podarilo rozšíriť túto myšlienku aj na Slovensko.

smartcars club je podporovaný mnohými donormi, darcami, sponzormi, no najmä radovými členmi.

smartcars club má mnoho cieľov, no jedným z hlavných je združovať majiteľov inteligentných vozidiel, ukázať racionalitu zmeny myslenia smerom k enviromentálne prijateľnejším vplyvom človeka na krajinu. A práve vozidlá značky smart sú nositeľmi tejto myšlienky. V neposlednom rade ponúkame motoristickej obci možnosti naučiť sa zeleno myslieť, jazdiť a žiť.

smartcars club organizuje rôzne podujatia, na ktorých si môžu (nie len) vlastníci smartov vyskúšať, čo ich automobil dokáže, stretnúť a poradiť sa s odborníkmi v rôznych oblastiach, a častokrát aj vlastnou dobrovoľnou prácou prispieť k ochrane prírody a pamiatok. Pravidelne pripravujeme množstvo menších akcií zameraných na aktívne trávenie voľného času, rozvoj netradičných športov, zmysluplnú pomoc pamiatkám a prírode, ale aj profesionálne ukážky prvej pomoci a inštruktáže bezpečnej jazdy.

smartcars club zďaleka nie je iba o autách, lebo práve ľudia sú najdôležitejší. Necháme Vás zistiť, že smart a podobné inteligentné vozidlá nie sú len hračky na cestách, ale že je to životný štýl, ktorý vyznávajú úžasní ľudia. Každý z nás má svoj vlastný život, osud, svoje ciele a svoje okolie, a tieto spolu tvoria neopakovateľné prostredie nášho klubu. Sme ľudia pre ľudí, nadšenci pre nadšencov - sme tí, ktorí pochopili, že "open your mind" je cestou.
A cesta je cieľ!

smartcars club komunitu nájdete na našom Facebooku.

Váš smartcars club